Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Projekt "Budowa i wyposażenie Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego"

Uniwersytet Szczeciński otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości 26 854 600 zł, na realizację projektu "Budowa i wyposażenie Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego".

Projekt obejmuje budowę oraz wyposażenie budynku Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych US przy ul. Tarczyńskiego. Budynek ma pełnić rolę interdyscyplinarnego centrum przeznaczonego dla studentów kierunków przyrodniczych z Wydziału Nauk o Ziemi oraz Wydziału Biologii. Obiekt pełnić będzie funkcję dydaktyczną oraz badawczą.

W projekcie zaplanowano również wdrożenie rozwiązań ICT, zarówno pod względem techniczno-sprzętowym (serwerownia, okablowanie, WiFi, budowa sieci lokalnej opartej na komunikacji radiowej (WLAN), zakup zestawów komputerowych oraz specjalistycznego oprogramowania) oraz stworzenie i dostęp do platformy e-learningowej. Dostęp studentów do platformy ma być bez ograniczeń i limitów czasowych. Poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii studenci mają mieć dostęp do materiałów dydaktycznych, kontakt z wykładowcami, zasobów wirtualnej biblioteki, kursów e-learningowych (własnej uczelni i udostępnianych przez inne uczelnie). Dodatkowe funkcjonalności platformy: zamieszczanie artykułów, forum dyskusyjne, kodowany dostęp do wyników z egzaminów, zaliczeń. 
Zastosowanie rozwiązań ICT było dodatkowym warunkiem formalnym.

Centrum będzie wykorzystywane przez studentów kierunków priorytetowych POIiŚ tj. 

a) Studiów pierwszego i drugiego stopnia tryb stacjonarny na kierunkach: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska.
b) Studiów pierwszego stopnia na kierunku geologia. W przyszłości też na stopniu II i III. 

Łączna liczba studentów, która będzie kształcona to 513 osób. W Centrum kształcić się będą także studenci kierunku niepriorytetowego geografia (studia I, II i III stopnia). Łączna liczba studentów to 92 osoby.

W budynku powstaną 4 laboratoria (laboratorium genetyki organizmów jednokomórkowych, laboratorium biologii morza, laboratorium sedymentologiczne, laboratorium hydrochemiczne) oraz 10 pracowni (pracownia geochronologii, pracownia kartografii geologicznej, pracownia mikroskopowa (biologia), pracownia paleobiologiczna, pracownia komputerowa, pracownia mikroskopowa (geologia), pracownia geologii złóż, pracownia geologii regionalnej i stratygrafii, pracownia geologii inżynierskiej i geotechniki, pracownia mikroskopii fluorescencyjnej). Powierzchnia wybudowanego obiektu będzie miała 5 476,80 m kw.

Całkowity koszt projektu to 26 854 600 zł. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Uczelnia otrzyma te środki na podstawie umowy zawartej w dn. 26.11.2014 r. z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji - Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie.

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić