Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Nabór na studia III stopnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Informujemy, że na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania został ogłoszony nabór od semestru letniego w r.a. 2014/2015 na studia niestacjonarne III stopnia, z dziedziny nauk ekonomicznych - dyscyplina: Ekonomia, Finanse i Rachunkowość i Nauki o Zarządzaniu. Nabór na studia odbywa się poza systemem Elektronicznej Rejestracji Kandydatów, na podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Termin składania dokumentów: 7-27.01.2015 r.

Miejsce składania dokumentów: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, ul. Mickiewicza 64, pok. 114

Wymagane dokumenty:

1. Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie z charakterystyką zainteresowań naukowych.
2. Odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Życiorys.
5. Kserokopia ostatniej strony indeksu z tematem pracy magisterskiej.
6. Kserokopia dowodu osobistego: awers i rewers (rozjaśniony i powiększony).
7. Dwa zdjęcia formatu legitymacyjnego.
8. Jedno zdjęcie formatu do dyplomu.
9. Opracowanie pisemne dotyczące tematyki przyszłej rozprawy doktorskiej – wybrane zagadnienia – do 10 stron.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 28.01.2015 r.

Ogłoszenie wyników: 30.01.2015. r.

 

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA

Obszar wiedzy: nauk społecznych
Dziedzina nauki: nauk ekonomicznych
Dyscyplina: EKONOMIA, FINANSE, NAUKI O ZARZĄDZANIU
Forma studiów: niestacjonarne studia trzeciego stopnia
Kryteria kwalifikacji:
Lp. Elementy punktowe Maksymalna liczba punktów
1. ukończenie wyższych studiów ekonomicznych pierwszego stopnia i drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich z oceną bdb na dyplomie
(Przeliczenie ocen na punkty: 4 – 10 pkt, 5 – 20 pkt)
20
2. opracowanie pisemne dotyczące tematyki przyszłej rozprawy doktorskiej – wybrane zagadnienia (opracowanie do 10 stron) – ocenione pozytywnie przez Komisję Rekrutacyjną – skala ocen 2-5
(Przeliczenie ocen na punkty: 2 – 0 pkt, 3 – 10 pkt, 4 – 20 pkt, 5 – 30 pkt)
30 
3. rozmowa kwalifikacyjna – oceniona pozytywnie – skala ocen 2-5
(Przeliczenie ocen na punkty: 2 – 0 pkt, 3 – 10 pkt, 4 – 30 pkt, 5 – 50 pkt)
50 
Razem: 100 

Przeliczenie liczby uzyskanych punktów na ocenę:

0 - 60 pkt – ocena niedostateczna
61 - 70 pkt – ocena dostateczna
71 - 79 pkt – ocena dostateczna plus
80 - 88 pkt – ocena dobra
89 - 95 pkt – ocena dobra plus
96 - 100 pkt – ocena bardzo dobra

Do podjęcia studiów doktoranckich zastanie wybrany kandydat, który uzyskał co najmniej 60 pkt oraz zajął na liście rankingowej taką pozycję, która mieści się w limicie przyjęć.

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić