Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Zarządzenie Rektora US w sprawie podróży służbowych

Zarządzenie nr 2/2015 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie podróży służbowych.

Pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego zapraszamy do zapoznania się z załączonym poniżej zarządzeniem w sprawie podróży służbowych, wydanym na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. 2012, poz. 572 ze zm.) w związku z § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfert budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167) i § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów slużbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27 poz. 271 ze zm.).

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić