Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Marketing narracyjny w kulturze współczesnej - studia podyplomowe na Uniwersytecie Szczecińskim

Serdecznie zapraszamy na najnowsze studia podyplomowe realizowane na Uniwersytecie Szczecińskim pn. Marketing narracyjny w kulturze współczesnej.

Studia te składać się będą z cyklu zajęć interdyscyplinarnych, w ramach którego pisarze, dziennikarze, a także badacze oraz badaczki kultury i komunikacji nie tylko przekażą swoją wiedzę, ale przede wszystkim wykształcać będą u Słuchaczy praktyczne umiejętności posługiwania się narracyjnymi strategiami marketingowymi, niezbędnymi w różnych sferach działalności reklamowej, medialnej, kulturalnej i artystycznej.

Zajęcia w ramach marketingu narracyjnego w kulturze współczesnej pomyślane zostały tak, aby Słuchacze studiów zdobyli podstawowe umiejętności komunikacyjne, umożliwiające kreatywne, ale też świadome (krytyczne i opiniotwórcze) uczestnictwo we współczesnych praktykach narracyjnych.

Na warsztatach audiowizualnych Słuchacze nauczą się analizować i tworzyć narracje audiowizualne obecne w przestrzeni „starych” i „nowych” mediów. Uczestnicząc w warsztatach dziennikarskich, poznają zasady budowania skutecznej autorskiej wypowiedzi publicystycznej. Zajęcia z twórczego pisania otworzą wyobraźnię na nieschematyczne rozwiązania pisarskie. Na zajęciach ze scenariopisarstwa zdobędą umiejętność opracowania scenariusza wybranej formy przekazu publicznego na podstawie oryginalnego pomysłu.

Studia te skierowane są do osób działających w zakresie promocji, komunikacji społecznej, perswazji medialnej, reklamy, public relations i marketingu, chcących rozwijać swoje kwalifikacje zawodowe. To kierunek dla tych, którzy chcą poznać najważniejsze mechanizmy marketingowe współczesnych tekstów kultury i przekazów medialnych oraz wykorzystać wiedzę o nich w praktyce zawodowej. Dla tych, którzy chcą tworzyć niebanalne, dostosowane do sytuacji komunikacyjnej wypowiedzi, skutecznie oddziałując na uczestników przestrzeni społeczno-medialnej. Dla tych, którzy chcą zrozumieć, na jakich opowieściach zbudowana jest nasza rzeczywistość. Dla tych, którzy chcą nauczyć się kreatywnego pisania i mówienia oraz opanować sztukę prowadzenia sporów. 

Więcej informacji oraz szczegółowy program studiów znajdą Państwo na stronie internetowej www.marketingnarracyjnystudia.pl

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić