Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Współpraca US i Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej

13 marca Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia US podpisze porozumienie o współpracy z Zachodniopomorskim Związkiem Piłki Nożnej.

Umowa zostanie zawarta m.in. by rozwijać współpracę między uczelnią a ZZPN w zakresie: kształcenia kadr trenerskich zgodnie z konwencją UEFA i programami Polskiego Związku Piłki Nożnej, kształcenia kadr sędziowskich oraz dokształcania licencjonowanych trenerów piłki nożnej, prowadzenia badań diagnostycznych dotyczących identyfikacji talentów w piłce nożnej oraz oceny poziomu sprawności fizycznej reprezentantów kadry województwa i piłkarzy Gimnazjalnego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży w Szczecinie, a także organizowania oraz prowadzenia wspólnych szkoleń, spotkań, seminariów, propagujących przedsięwzięcia w zakresie rekreacji i sportu dzieci oraz młodzieży.

Strategicznym celem porozumienia będzie przeprowadzenie przez kadrę dydaktyczną US w ramach programu kształcenia studentów uczestniczących w specjalizacji sportowej z piłki nożnej, zgodnie z obowiązującymi programami kursów UEFA, zajęć specjalistycznych z piłki nożnej, dających studentom możliwość przystąpienia do egzaminu na trenera UEFA C oraz zorganizowanie i przeprowadzenie przez Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej egzaminu dyplomowego na trenera UEFA C dla studentów US uczestniczących w tej specjalizacji.

Dodatkowo celem umowy jest umożliwienie odbywania praktyk  studenckich w Zachodniopomorskim Związku Piłki Nożnej, w szczególności w ramach prowadzonych przez Związek programów szkoleniowych, tj. Akademii Młodych Orłów, w zgrupowaniach oraz konsultacjach kadr wojewódzkich.

Podpisanie porozumienia odbędzie się w piątek, 13 marca, o godzinie 12.00 w Rektoracie US, przy al. Papieża Jana Pawła II 22a.

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić