Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Porozumienie US i Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej

W piątek, 13 marca, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia US w murach rektoratu zawarł porozumienie o współpracy z Zachodniopomorskim Związkiem Piłki Nożnej. Z ramienia uczelni podpis pod umową złożył JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Edward Włodarczyk oraz dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Promocji Zdrowia, dr hab. Jerzy Eider, prof. US. ZZPN reprezentowany był przez prezesa, Jana Bednarka oraz wiceprezesa ds. organizacyjnych, Waldemara Echausta.

Umowa została zawarta m.in. by rozwijać współpracę między uczelnią a ZZPN w zakresie: kształcenia kadr trenerskich zgodnie z konwencją UEFA i programami Polskiego Związku Piłki Nożnej, kształcenia kadr sędziowskich oraz dokształcania licencjonowanych trenerów piłki nożnej, prowadzenia badań diagnostycznych dotyczących identyfikacji talentów w piłce nożnej oraz oceny poziomu sprawności fizycznej reprezentantów kadry województwa i piłkarzy Gimnazjalnego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży w Szczecinie, a także organizowania oraz prowadzenia wspólnych szkoleń, spotkań, seminariów, propagujących przedsięwzięcia w zakresie rekreacji i sportu dzieci oraz młodzieży.

Strategicznym celem porozumienia jest przeprowadzenie przez kadrę dydaktyczną US w ramach programu kształcenia studentów uczestniczących w specjalizacji sportowej z piłki nożnej, zgodnie z obowiązującymi programami kursów UEFA, zajęć specjalistycznych z piłki nożnej, dających studentom możliwość przystąpienia do egzaminu na trenera UEFA C oraz zorganizowanie i przeprowadzenie przez Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej egzaminu dyplomowego na trenera UEFA C dla studentów US uczestniczących w tej specjalizacji.

Dodatkowo celem umowy jest umożliwienie odbywania praktyk  studenckich w Zachodniopomorskim Związku Piłki Nożnej, w szczególności w ramach prowadzonych przez Związek programów szkoleniowych, tj. Akademii Młodych Orłów, w zgrupowaniach oraz konsultacjach kadr wojewódzkich. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić