Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Prezes NIK na US

Katedra Finansów i Katedra Zarządzania Finansami zapraszają do udziału w drugiej ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „PLANOWANIE WIELOLETNIE – EFEKTYWNOŚĆ ZADAŃ PUBLICZNYCH – BENCHMARKING" Nowa Perspektywa Finansowa 2014-2020, która odbędzie się 27 marca na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, z udziałem Krzysztofa Kwiatkowskiego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

- Obecnie Polska znajduje się w szczególnym momencie bardzo aktywnego wdrażania programów Nowej Perspektywy Finansowej 2014-20, więc wystąpienie Pana Prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz dyskusja poświęcona tematyce skutecznej i efektywnej absorbcji środków UE będzie bardzo cenna – zachęca do udziału w spotkaniu prof. Teresa Lubińska.

Program

9.00-9.30 – Rejestracja

9.30-11.00
Część I: Wystąpienia
JM Rektor prof. dr hab. E. Włodarczyk – uroczyste otwarcie
Dziekan WNEiZ prof. dr hab. W. Tarczyński
K. Kwiatkowski, Prezes NIK
K. Radecka-Moroz, Europejski Trybunał Obrachunkowy
Dr M. Myck, Centrum Analiz Ekonomicznych, CenEA

11.00-11.30 Przerwa kawowa

Część II: Panele dyskusyjne

11.30-13.00
Panel I: Efektywność finansowania zadań ogólnopaństwowych i społecznych
Moderator: prof. dr hab. K. Piotrowska-Marczak
Uczestnicy: prof. dr hab. J. Auleytner, dr hab. A. Kozłowski, K. Kwiatkowski, dr hab. M. Postuła,
dr hab. T. Strąk, dr Z. Szpringer, dr hab. prof. WSB W. Ziółkowska, prof. dr hab. J. Żyżyński
Dyskusja (15 min)

13.00-13.45 Przerwa obiadowa

13.45-15.15
Panel II: Efektywność i planowanie wieloletnie w sektorze rządowym i samorządowym
Moderator: dr hab. prof. WSB M. Dylewski
Uczestnicy: dr A. Babczuk, prof. dr hab. L. Dziawgo, dr hab. prof. WSP M. Grewiński,
prof. dr hab. M. Kosek-Wojnar, dr hab. prof. UwB J. Stankiewicz, dr hab. prof. UMCS J. Szołno-Koguc,
Dyskusja (15 min)

Konferencja odbędzie się 27 marca na Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64, w Sali Rady Wydziału.

Więcej informacji: http://www.wneiz.pl/efektywnosc2015

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić