Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Odcienie Sprawiedliwości

Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Prawa i Administracji US zaprasza na kolejną odsłonę konferencji pn. Odcienie Sprawiedliwości - społeczeństwo, polityka, prawo, która odbędzie się 27 marca z udziałem  Krzysztofa Kwiatkowskiego, prezesa Najwyżej Izby Kontroli, byłego Ministra Sprawiedliwości.

W ramach konferencji prezes NIK wygłosi prelekcję na temat funkcjonowania kontroli instytucjonalnej oraz weźmie udział w dyskusji.

Krzysztof Kwiatkowski - w latach 1997-2001 doradca i sekretarz Prezesa Rady Ministrów, Jerzego Buzka. W 2006 roku uzyskał mandat radnego sejmiku województwa łódzkiego, w którym objął stanowisko wiceprzewodniczącego. W wyborach parlamentarnych w 2007 wybrany z okręgu łódzkiego na senatora VII kadencji. Kierował Komisją Ustawodawczą. W lutym 2009 roku został sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. 14 października 2009 roku powołany na urząd ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. W wyborach parlamentarnych w 2011 uzyskał mandat poselski z okręgu łódzkiego. 26 lipca 2013 powołany przez Sejm na prezesa Najwyższej Izby Kontroli. 9 sierpnia 2013 roku jego wybór na szefa NIK zatwierdził Senat. 27 sierpnia 2013 roku, po zaprzysiężeniu w Sejmie, Krzysztof Kwiatkowski rozpoczął swoją sześcioletnią kadencję na stanowisku Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Konferencja rozpocznie się w piątek, 27 marca, o godzinie 13.15 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Narutowicza 17A.

Serdecznie zapraszamy.

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić