Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Kongres Nauczycieli Wychowania Fizycznego i Animatorów Sportu

Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia US oraz Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie wychodząc naprzeciw nowym koncepcjom w procesie wychowania i kształcenia fizycznego, już po raz drugi organizują Kongres Nauczycieli Wychowania Fizycznego i Animatorów Sportu, który w tym roku odbędzie pod hasłem "Nauczanie to wyzwanie: kreatywność w edukacji sportowej".

- Wychowanie fizyczne i sport szkolny są jednymi z podstawowych dziedzin, które sprzyjają kształtowaniu aktywnej postawy dzieci i młodzieży wobec życia. W procesie wychowania i kształcenia fizycznego niezmiernie ważne wydaje się podjęcie starań o podniesienie atrakcyjności zajęć o nowe, kreatywne formy aktywności ruchowej. Jednocześnie dbając o rozwój kompetencji kulturowych wychowanka stwarzane są propozycje powrotu do dawnych, często zapomnianych gier i zabaw, których realizacja mogłaby się stać ciekawą alternatywą dla lekcji wychowania fizycznego w warunkach współczesnej szkoły – wyjaśnia dr hab. Teresa Zwierko, prof. US, prodziekan ds. kształcenia Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia US.

Celem Kongresu jest rozpowszechnienie wiedzy i treści praktycznych, które stanowią ofertę wzbogacenia procesu współczesnego wychowania fizycznego i sportu. W tym roku szczególną uwagę organizatorzy zwrócą na element kreatywności w lekcji wychowania fizycznego opartej na tradycji, nowoczesnych formach ruchowych, nowych technologiach oraz nieformalnych metodach kształcenia oraz podejmą dyskusję  na temat efektywnych kierunków działań zmierzających do wdrażania nowych rozwiązań podnoszących atrakcyjność zajęć na różnych etapach edukacji szkolnej i pozaszkolnej.

Kongres odbędzie się we wtorek, 31 marca, w Miejskim Ośrodku Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji, w Zespole Obiektów SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie.

Więcej informacji: www.wkfipz.univ.szczecin.pl

W załączniku znajdą Państwo program wydarzenia.

Załączniki:
Pobierz plik (PROGRAM KONGRESU.pdf)PROGRAM KONGRESU.pdf[ ]130 Kb
Odwiedź nas:

Jak do nas trafić