Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Tradycje polskiego parlamentaryzmu

Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Edward Włodarczyk oraz Senator RP, Norbert Obrycki, zapraszają na konferencję naukową "Tradycje polskiego parlamentaryzmu. Rola odrodzonego Senatu RP po 1989 r.".

Konferencja odbędzie się już w poniedziałek, 30 marca. Będzie ona doskonałą okazją do tego, aby zapoznać się ze stanowiskami przedstawicieli świata nauki na temat roli Senatu RP po transformacji ustrojowej, a także zasadności jego istnienia w świetle zapowiadanych zmian ustrojowych.

Wydarzenie objęte zostało patronatem Marszałka Senatu RP, Bogdana Borusewicza oraz JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Edwarda Włodarczyka.

Konferencja odbędzie się na Auli Wydziału Humanistycznego US przy ulicy Krakowskiej 71-79. 

Program konferencji:

11.00-11.15 - Otwarcie konferencji
Norbert Obrycki - senator RP
Prof. dr hab. Edward Włodarczyk - Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego

11.15-12.15 - Wystąpienia prelegentów
Piotr Zientarski - senator RP, Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Prof. dr hab. Andrzej Bałaban - Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej, Wydział Prawa i Administracji US
Prof. dr hab. Adam Wątor - Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Humanistyczny US

12.15-12.30 - Wystąpienie podsumowujące
Jan Wyrowiński - Wicemarszałek Senatu RP

12.30-13.00 - Dyskusja

13.00-13.30 - Przerwa kawowa

13.30-14.15 - Debata oksfordzka studentów US - Za i przeciw istnienia Senatu RP

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić