Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Ogólnopolskie Badanie Studentów 2015

W najbliższych dniach na trzech wydziałach naszej Uczelni: Wydziale Humanistycznym, Wydziale Prawa i Administracji oraz Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zostanie przeprowadzony projekt "Ogólnopolskie Badanie Studentów 2015" organizowane przez Niezależne Zrzeszenie Studentów we współpracy z Organizacjami Uczelnianymi na innych uczelniach wyższych i strukturami krajowymi.

Ogólnopolskie Badanie Studentów jest badaniem przeprowadzanym na największych polskich uczelniach wyższych i obejmuje najważniejsze obszary aktywności studenckiej, tj. kwestię staży, praktyk, pierwszej pracy, działalności  kołach, organizacjach i samorządzie studenckim, spraw socjalnych, w szczególności stypendiów i akademików oraz rozwiązań, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie studentów na uczelni. Celem badania jest identyfikacja najpoważniejszych problemów społeczności studenckiej, a w dalszej perspektywie podjęcie działań celem ich rozwiązania na poziomie krajowym. Będzie to piąta edycja badania, pierwsza o zasięgu ogólnopolskim.

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić