Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Zmarła prof. dr hab. Stanisława Maria Rogalska

W dniu 17 kwietnia 2015 po ciężkiej chorobie odeszła od nas na zawsze Pani Profesor Stanisława Maria Rogalska.

Wybitny genetyk i cytogenetyk, wieloletni zasłużony pracownik Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego, autorka licznych publikacji naukowych, monografii i podręczników akademickich, aktywny działacz wielu organizacji naukowych w kraju i na świecie. Członek Rady Naukowej w Instytucie Genetyki Roślin PAN w Poznaniu.

Pani Profesor Stanisława Rogalska pracę na Uniwersytecie Szczecińskim rozpoczęła w 1996 roku. Wcześniej związana była ze środowiskiem naukowym Akademii Rolniczej w Poznaniu, gdzie studiowała, doktoryzowała się, otrzymała stopień doktora habilitowanego i w 1993 roku tytuł profesora.

Pani Profesor wniosła olbrzymi wkład w rozwój i podnoszenie jakości Wydziału Biologii na bazie solidnej tradycji akademickiej. Dzięki osobistemu zaangażowaniu Pani Profesor w 1998 roku Wydział otrzymał prawa do nadawania stopnia doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia. Pani Profesor zorganizowała od podstaw i kierowała Katedrą Biologii Komórki. Przewodniczyła Wydziałowej Komisji ds. Nauki. Kierowała i współorganizowała studia doktoranckie, dając możliwość rozwoju najzdolniejszym absolwentom i miłośnikom przyrody. Była również pomysłodawczynią i twórcą Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii.

Pani Profesor za swoją pracę została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz wielokrotnie Nagrodami JM Rektora.

Dzięki osobistemu zaangażowaniu, poświęceniu, olbrzymiej fachowości i niepospolitej życzliwości dla ludzi była w środowisku powszechnie szanowanym autorytetem. 

W osobie Pani Profesor nauka polska i społeczność Uczelni straciła znakomitego Nauczyciela Akademickiego, wybitnego Naukowca oraz wspaniałego Człowieka.

Msza Święta w intencji Zmarłej zostanie odprawiona w dniu 23 kwietnia 2015 r. o godz. 17:00 w Katedrze p.w. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 24 kwietnia 2015 r. o godz. 13.00 mszą świętą w Kościele Parafialnym pw. św. Jana Marii Vianneya przy ul. Podlaskiej 10 w Poznaniu.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2015 r. o godz. 14:00 na Cmentarzu Sołackim przy ul. Szczawnickiej 2 w Poznaniu.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z transportu do Poznania, organizowanego przez US, proszone są o wpisanie się na listę u pani Anety Zadrogi, nr. tel. 15 15, do dnia 22 kwietnia br. do godz. 15.00.

Autokar zostanie podstawiony w dniu 24 kwietnia 2015 r. ok. godz. 7.30 na parkingu budynku Wydziału Biologii przy ul. Felczaka 3c. Planowany wyjazd o godz. 8.00.

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić