Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Doktorantka US Ambasadorem Kariery w UE

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) zakończył proces wyboru kandydatów w ramach programu Ambasador Kariery UE 2015/2016, w wyniku którego nominowano 8 studentów, jedną z Ambasadorek została Kamila Swinarska – doktorantka Uniwersytetu Szczecińskiego.

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) zakończył proces wyboru kandydatów w ramach programu Ambasador Kariery UE 2015/2016, w wyniku którego nominowano ośmiu studentów z wyższych uczelni w Polsce. Jedną z Ambasadorek została Kamila Swinarska – studentka Uniwersytetu Szczecińskiego.

- Nominacja ta nie stanowi jedynie o osobistym sukcesie pani Swinarskiej, ale plasuje Uniwersytet Szczeciński w gronie uczelni Unii Europejskiej obok Uniwerytetu Cambrige czy Uniwersytetu Berlińskiego. Do obecnej edycji zakwalifikowanych zostało jedynie osiem polskich uczelni – czytamy w liście gratulacyjnym Bogumiły Ordyk, dyrektor Biura Dyrektora Politycznego MSZ.

Ambasador Karier UE to program zainicjowany w roku 2010, którego głównym celem jest zainteresowanie studentów przygotowaniem się do konkursów i podjęciem pracy zawodowej w instytucjach unijnych. Koordynatorem programu ze strony Polski jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ambasadorowie Karier UE, działają na terenie swoich macierzystych uczelni, udzielają informacji nt. staży, przygotowań i przebiegu konkursów EPSO,  organizują spotkania ze studentami, z udziałem  urzędników UE oraz reprezentują EPSO na terenie Polski. W ramach współpracy z MSZ , wraz z Regionalnymi Ośrodkami Debaty Międzynarodowej, realizują cykle spotkań i wykładów otwartych poświęconych karierze w UE. W tym zakresie współpracują także z Przedstawicielstwem KE w Warszawie oraz organizacjami i samorządami studenckimi.

Ambasadorowie zostali wyłonieni na podstawie oceny złożonych aplikacji oraz rozmów – w procesie rekrutacyjnym mogli brać udział wyłącznie studenci z uczelni, które przystąpiły do programu.

Proces wyboru laureatów programu Ambasador Kariery UE 2015/2016 zakończył się dużym sukcesem. W edycji programu 2014/2015 Polskę reprezentowała tylko jedna uczelnia – Uniwersytet Warszawski i jej przedstawicielka - Agnieszka Zakrzewska, natomiast w tegorocznym programie wybrano osiem osób z siedmiu polskich szkół wyższych. W gronie nominowanych znaleźli się również: Barbara Babska i Aleksandra Golus  z UAM w Poznaniu, Maciej Bartoszyk z WSPiA w Lublinie, Anna Chachaj z SGH w Warszawie, Arkadiusz Oratowski z SGGW z Warszawy, Aleksandra Wieczorek z UZ w Zielonej Górze oraz Natalia Wysocka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

- Tak liczny wybór polskich uczelni jest wynikiem intensywnych działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, przy aktywnym wsparciu i zaangażowaniu uczelnianych Biur Karier – podsumowują przedstawiciele MSZ.

Z roku na rok program cieszy się coraz większym zainteresowaniem: w pierwszej edycji udział wzięło 23 studentów z europejskich uczelni, w drugiej było ich już ponad 40, w roku akademickim 2012/13 - 52, w edycji 2013/2014 laureatami programu było 87 studentów reprezentujących 103 wyższe uczelnie z państw UE, natomiast w ostatniej edycji 2014/2015 – wybrano 92 przedstawicieli  112 uczelni.

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić