Archiwum

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

US rezygnuje z opłat za drugi kierunek studiów

Władze Uniwersytetu Szczecińskiego, w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, podjęły decyzję o odstąpieniu od pobierania opłat za drugi i kolejny kierunek studiów stacjonarnych w roku akademickim 2014/2015. Decyzja ta dotyczyć będzie zarówno kandydatów na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2014/15, którzy wezmą udział w nadchodzącej rekrutacji, jak i studentów, którzy rozpoczęli naukę na drugim lub kolejnym kierunków studiów na mocy decyzji wydanej po 1 października 2012 roku.

Trybunał Konstytucyjny 5 czerwca 2014 roku orzekł, iż część zapisów ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” umożliwiająca uczelniom publicznym pobieranie opłat za kształcenie studentów na studiach stacjonarnych na drugim lub kolejnym kierunku studiów jest niezgodna z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej.

Zapisy uznane przez TK za niezgodne z konstytucją tracą moc obowiązującą z upływem 30 września 2015 roku. Władze US, zgodnie z deklaracją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, liczą na przeprowadzoną w trybie pilnym, zmianę przepisów ustawy, zobowiązując się tym samym do przestrzegania nowego prawa.

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić