Archiwum

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Modernizacja kampusu US przy al. Piastów

Uniwersytet Szczeciński pozyskał środki na modernizację kampusu przy al. Piastów. Dotacje z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urzędu Marszałkowskiego oraz środki własne uczelnia przeznaczy na prace budowlane w: budynku dydaktycznym nr 4, budynku nr 3, gdzie obecnie mieści się archiwum, a swoją siedzibę będzie miała biblioteka oraz budynku nr 7, gdzie będą prowadzone prace w części zaplecza sali gimnastycznej, przeznaczonej na potrzeby projektu Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka. Modernizacja dotyczyć będzie również przebudowy i rozbudowy infrastruktury technicznej oraz zagospodarowania terenu w kampusie. Całkowity koszt zaplanowanych prac to 40 milionów.

Zgodnie z planem prace budowalne w nowej bibliotece oraz sali gimnastycznej mają zakończyć się do końca czerwca 2015 roku, natomiast prace budowlane w budynku dydaktycznym nr 4 oraz zagospodarowanie całego terenu w kampusie potrwają do końca 2016 roku. Realizacja inwestycji rozpocznie się już w lipcu. Całkowity koszt zaplanowanych robót to ponad 43 miliony, z czego 26,3 miliona to dotacja z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a około 13 milionów na prace budowlane przeznaczył Urząd Marszałkowski. Pozostała kwota zostanie pokryta ze środków własnych uczelni.

W ramach inwestycji zostaną przeprowadzone m.in. następujące prace: kompleksowe prace budowlane obejmujące w całości budynki nr 3 i 4 wraz z dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dostosowaniem do współczesnych przepisów, w obiektach zainstalowane zostaną również windy. Powstanie także sala komputerowa oraz sala multimedialna. Budynki otrzymają również nowoczesne wyposażenie.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wydział Filologiczny zostanie przeniesiony do innych budynków US, m.in.: Wydziału Biologii, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz budynku przy al. Wojska Polskiego.

W przyszłości US planuje przeprowadzić prace inwestycyjne w pozostałych obiektach w kompleksie przy al. Piastów 40b. Koszt całej inwestycji przy al. Piastów został oszacowany na około 80 milionów.

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić