tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Komisja do spraw etyki Polskiej Akademii Nauk na US

Komisja do spraw etyki działająca przy Polskiej Akademii Nauk pod kierownictwem prof. Andrzeja Zolla w poniedziałek, 19 października, spotka się z rektorami uczelni publicznych Szczecina i Koszalina, by omówić kwestię współczesnych problemów związanych z przestrzeganiem zasad etyki w środowisku naukowym i akademickim.

Podczas spotkania omówiona zostanie również aktualna działalność Komisji oraz przedstawiony zostanie skład Komisji w kadencji 2015-2018. Komisja do spraw etyki w nauce działa zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.). Zajmuje się m.in. opracowaniem kodeksu etyki pracownika naukowego, prowadzi działalność mającą na celu upowszechnianie standardów rzetelności badań naukowych, wyraża opinię w sprawach dotyczących naruszeń zasad etyki w nauce przez pracowników uczelni oraz jednostki naukowe, a także w postępowaniach prowadzonych przez komisje dyscyplinarne. Komisja może z własnej inicjatywy kierować sprawy dotyczące naruszeń zasad etyki w nauce przez pracowników uczelni, jednostki naukowej oraz instytutu badawczego, do właściwych komisji dyscyplinarnych z zaleceniem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Posiedzenie Komisji odbędzie się 19 października w Sali Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego  w Rektoracie US przy al. Papieża Jana Pawła II 22a.

W ramach posiedzenia  w poniedziałek, 19 października, odbędzie się briefing prasowy z udziałem przewodniczącego komisji - prof. Andrzeja Zolla. Spotkanie z mediami odbędzie się w Willi West-Ende, o godz. 13.45.

Serdecznie zapraszam dziennikarzy i fotoreporterów.

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić