Nagrody i wyróżnienia

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Nagroda dla politolożki US

Dr Liana Hurska-Kowalczyk uzyskała wyróżnienie w ogólnopolskim Konkursie im. Profesora Czesława Mojsiewicza.

Dr Liana Hurska-Kowalczyk z Instytutu Politologii Uniwersytetu Szczecińskiego uzyskała wyróżnienie (II miejsce) w ogólnopolskim Konkursie im. Profesora Czesława Mojsiewicza na Najlepszą Książkę o Tematyce Politologicznej.

Przedmiotem wyróżnienia była monografia – Opozycja polityczna na Ukrainie (1991-2006), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011. Ogłoszenie wyniku konkursu odbyło się 19 września podczas inauguracji obrad II Kongresu Politologii, odbywającego się w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nagrodę wręczył Przewodniczący Kapituły, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa  UAM – prof. dr hab. Tadeusz Wallas.

Dr Hurska-Kowalczyk ma 31 lat, urodziła się w Wołyci na Ukrainie, jest absolwentką politologii Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów W Lublinie. W 2008 r. obroniła doktorat na Wydziale Politologii UMCS (promotor: prof. zw. dr hab. Edward Olszewski) na temat opozycji politycznej na Ukrainie. Od 2009 r. dr Hurska-Kowalczyk jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Politologii i Europeistyki US. Zajmuje się problematyką dotyczącą transformacji ustrojowych w Europie Środkowej oraz państwach byłego Związku Radzieckiego oraz wschodnim wymiarem Unii Europejskiej. W latach 2008-2010 uczestniczyła w realizacji polsko-ukraińskiego grantu badawczego pt. Transformacja w Polsce i na Ukrainie (1989-2007). Wybrane aspekty. Jest redaktorem i współautorem publikacji pt. Dylematy rozwoju Ukrainy, (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011). Należy do Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

W wyróżnionej monografii dr Hurska-Kowalczyk  zanalizowała pojęcie oraz istotę opozycji politycznej; genezę i historyczne uwarunkowania opozycji na Ukrainie (w okresie ZSRR); model stosunków pomiędzy sprawującymi władzę a opozycją polityczną na Ukrainie (1991-2006), rolę opozycji w ukraińskim systemie partyjnym; przedstawiła założenia programowe i działalność opozycji antyprezydenckiej. W recenzji wydawniczej prof. zw. dr hab. Andrzej Antoszewski stwierdził,  że monografia: „Jest oparta na oryginalnych ukraińskich źródłach wykorzystuje szeroko najnowszą – polską i obcojęzyczną – literaturę przedmiotu. Dowodzi orientacji w problematyce demokratyzacji postkomunistycznej, znajomości ukraińskich realiów, dojrzałości warsztatowej, zdolności analitycznych i umiejętności syntezy”.
Pierwsze miejsce w konkursie uzyskała prof. zw. dr hab. Anna Wolf-Powęska (Instytut Zachodni, UAM) za pracę  pt. Pamięć – Brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945–2010), Wydawnictwo Zysk i Spółka, Poznań 2011

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić