Nagrody i wyróżnienia

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Nagroda za najlepszą pracę dyplomową

Tomasz Machtyl, absolwent Wydziału Matematyczno–Fizycznego, wygrał konkurs Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego.

 

Tomasz Machtyl otrzymał wyróżnienie za pracę pt. „Europejski reaktor ciśnieniowy”, której opiekunem naukowym był prof. dr hab. Mariusz Dąbrowski. Nagroda Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego (PTN) to coroczne wyróżnienie przyznawane za najlepsze prace magisterskie związane tematycznie z atomistyką (wykorzystanie zjawisk, procesów i technik jądrowych, ekonomia i odbiór społeczny zastosowań energetyki jądrowej).

O przyznaniu nagrody zadecydowała powołana przez Zarząd Główny PTN Komisja Konkursowa w składzie: prof. dr hab. Krzysztof Wieteska (przewodniczący), prof. dr hab. Grażyna Zakrzewska – Trznadel (koordynator), Wice Prezes PGE Energia Jądrowa S.A. Witold Drożdż, prof. dr hab. Andrzej G. Chmielewski, prof. dr hab. Stefan Chwaszczewski oraz dr Nikołaj Uzunow. Kapituła w swojej ocenie brała pod uwagę oryginalność i nowatorstwo rozwiązań technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych, a także walory poznawcze nadesłanych prac.

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić