Nagrody i wyróżnienia

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Stypendium na zagraniczną kwerendę dla naukowca z US

Dr Maciej Kowalewski z Instytutu Socjologii Wydziału Humanistycznego US został laureatem stypendium KWERENDA.

Stypendia z programu KWERENDA przyznawane są na prowadzenie za granicą specjalistycznych kwerend archiwistycznych, których celem jest poszukiwanie i badanie niedostępnych w Polsce materiałów źródłowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, niezbędnych do zakończenia prowadzonych badań naukowych.

Dr Kowalewski będzie prowadził badania nad formami protestu w przestrzeni miejskiej w Republice Federalnej Niemiec w latach 1945-1990 korzystając m. in. z zasobów Archiwum Instytutu Badań Społecznych w Hamburgu (Archiv des Hamburger Instituts für Sozialforschung). Archiwum to zawiera imponujące zbiory dotyczące kultury protestu i ruchów społecznych w całej Republice Federalnej Niemiec od 1945 roku.

Dr Maciej Kowalewski (ur. 1977) specjalizuje się w socjologii miasta i studiach miejskich. W 2008 roku obronił na Uniwersytecie Wrocławskim doktorat o lokatorach TBS-ów. W swoich pracach badawczych podejmuje tematy związane z mieszkalnictwem, miejską kulturą, degradacją i odnową miast. Publikował m. in na łamach Studiów Regionalnych i Lokalnych, Przeglądu Socjologicznego, Studiów Socjologicznych, Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego. Jest autorem książki pt. Środowisko społeczne lokatorów TBS-ów (Toruń 2010), wspólnie z Anną M. Królikowską jest redaktorem książki pt. Miasto i sacrum (Kraków 2011). Jest także redaktorem tematycznym czasopisma „Studia Sociologica”, członkiem redakcji „Roczników Socjologii Morskiej PAN”. Jako stypendysta DAAD prowadził na początku 2012 roku badania dotyczące miast portowych na Uniwersytecie w Hamburgu. Obecnie pracuje nad problematyką historii miejskiego protestu. Prowadzi bloga nadmiastem.wordpress.com.

Dr Kowalewski jest kolejnym stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej z Wydziału Humanistycznego. Wcześniej stypendia otrzymali m. in. prof. dr hab. Tadeusz Szubka (program MISTRZ), dr Krzysztof Hubaczek (program MONOGRAFIE), mgr Anna Sobczak (program START).

Stypendium KWERENDA może być przyznane raz na 2 lata, na okres do 2 miesięcy, na pobyt w jednej lub - w uzasadnionych przypadkach - w większej liczbie bibliotek lub archiwów za granicą. Wysokość stypendium ustalana jest każdorazowo przez Zarząd Fundacji w zależności od miejsca realizacji stypendium i wynosi średnio 2500 euro miesięcznie. Podstawą oceny wniosku jest przedstawiony projekt badawczy, wymagający przeprowadzenia zagranicznej kwerendy, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem celowości wyjazdu, a także udokumentowany publikacjami dorobek naukowy kandydata. Tegoroczna edycja konkursu była ostatnią w programie KWERENDA.

Więcej informacji: koordynator programu, dr Anna Jeż, tel. (22) 845 95 451

 

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić