Nagrody i wyróżnienia

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Nagroda Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską

Dr Dorota Skała z Katedry Finansów WNEiZ US wygrała III edycję prestiżowego Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską.

Zdobyła pierwsze miejsce za pracę pt. „Ocena wyników i profili ryzyka banków europejskich – wpływ czynników behawioralnych”, napisaną pod opieką naukową  prof. dra hab. Waldemara Tarczyńskiego, dziekana WNEiZ US.

Narodowy Bank Polski po raz trzeci zaprosił do udziału w Konkursie o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych. Celem Konkursu jest wpływanie na rozwój polskiej myśli ekonomicznej przez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii i finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.

Doktorat dr Doroty Skały jest pracą interdyscyplinarną z pogranicza psychologii i finansów. Autorka analizowała wpływ czynników behawioralnych na ryzyko i dochodowość banków w Europie Zachodniej. Oceniała w jakim stopniu overconfidence, czyli nadmierna pewność siebie zarządzających bankami, kształtuje podejmowanie ryzyka i wpływa na dochodowość banków:

- Przy nadmiernej pewności siebie menedżerowie podejmują ryzyko, spodziewając się zysków i dla siebie i dla banku. Nie są świadomi rozmiaru ryzyka, jakie podejmują, bo przeszacowują ewentualne przyszłe zyski, jak również przeceniają swoją zdolność zarządzania tym ryzykiem. Ostatecznie okazuje się, że zyski są niższe od oczekiwanych, a ich nadmierna pewność siebie ma negatywny wpływ na dochodowość banku – wyjaśnia dr Dorota Skała.

Dr Dorota Skała jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, posiada bogate doświadczenia w pracy w międzynarodowym sektorze finansowym w Londynie i w Warszawie. Była stypendystką rządu francuskiego, ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Aix-Marseille II we Francji oraz odbyła staż naukowy na Freie Universitat w Berlinie. Od 2009 roku jest pracownikiem Katedry Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, której kierownikiem jest prof. dr hab. Teresa Lubińska. Zajmuje się badaniami ilościowymi w bankowości, a w szczególności analizą podejmowania ryzyka przez banki.

Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną organizowany jest co dwa lata. W tym roku łącznie wpłynęło do NBP ponad 150 prac. Autorom najlepszych prac doktorskich Kapituła przyznaje pierwszą nagrodę, jako Nagrodę Prezesa NBP, w wysokości 25.000 zł oraz trzy wyróżnienia w wysokości po 10.000 zł. Oceny prac dokona Kapituła Konkursu w składzie: prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak – Przewodniczący Kapituły, prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar, prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak, prof. dr hab. Jerzy Nowakowski, prof. dr hab. Stanisław Owsiak oraz prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka.

Wyróżnieni w kategorii najlepszych prac doktorskich zostali dr Dorota Żuchowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (praca pt. „Polityka kursu walutowego a inflacja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w okresie transformacji”), dr Ewa Chojnacka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (praca pt. „Determinanty struktury kapitału spółek akcyjnych w Polsce w świetle teorii hierarchii źródeł finansowania”), dr Marcin Brycz z Uniwersytetu Gdańskiego (praca pt. „Dyskusja nad Neo-Keynesowską krzywą Phillipsa – ewolucja poglądów i metod szacowania (ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki polskiej)”).

Uroczysta gala wręczenia nagród z udziałem Prezesa NBP, prof. Marka Belki, odbyła się 14 grudnia 2012 roku, w zabytkowym Pałacu Biedermanna należącym obecnie do Uniwersytetu Łódzkiego.


Więcej informacji na stronie internetowej NBP.

 

 

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić