Nagrody i wyróżnienia

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Dr Robert Rumiński w programie Top 500 Innovators

W wyniku kilkuetapowej selekcji prowadzonej przez MNiSW dr Robert Rumiński, adiunkt w Katedrze Bankowości i Finansów Porównawczych Wydziału Zarządzanie i Ekonomiki Usług US, jako pierwszy naukowiec z Uniwersytetu Szczecińskiego, został zakwalifikowany do prestiżowego programu Top 500 Innovators, dotyczącego transferu wiedzy, technologii i innowacji z uczelni do sektora biznesu oraz komercjalizacji wyników badań. W programie biorą udział najlepsze uczelnie świata (wg rankingu szanghajskiego).

Program Top 500 Innovators to 9-tygodniowy program stażowo-szkoleniowym na najlepszych uczelniach świata z rankingu szanghajskiego (Academic Ranking of World Universities), np. Stanford University, University of California w Berkeley, University of Cambridge. Program ma na celu podniesienie kwalifikacji polskich kadr badawczo-rozwojowych w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników. Realizacja projektu powinna przyczynić się do jak najlepszego wykorzystania krajowych i europejskich środków przeznaczonych na badania tak, aby zapewnić transfer wyników prac B+R (prac badawczo-rozwojowych) do gospodarki.

W związku z zakwalifikowaniem do programu, już na początku października dr Rumiński wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych na ponad dwumiesięczny cykl szkoleń z najlepszymi teoretykami i praktykami biznesu oraz na kilkutygodniowy cykl stażowy w najbardziej innowacyjnych firmach w Dolinie Krzemowej.

Do programu mogli przystąpić pracownicy naukowi polskich jednostek naukowych, którzy posiadają tytuł zawodowy magistra i prowadzą badania w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, medycznych, nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej oraz pracownicy centrów transferu technologii, zajmujący się komercjalizacją wyników badań w ramach wymienionych dziedzin nauki. Uczestnik programu w ciągu miesiąca po powrocie do Polski sporządza założenia planu komercjalizacji badań lub założenia planu poprawy efektywności działań centrum transferu technologii z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności zdobytych podczas trwania programu.

Dr Robert Rumiński wystąpił w rekrutacji do programu jako przedstawiciel Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług przy Uniwersytecie Szczecińskim. Dr Rumiński jest członkiem Rady Nadzorczej Fulbright Association z siedzibą w Waszyngtonie D.C. oraz Rady Nadzorczej Fulbright Academy of Science and Technology. Zainteresowania naukowe dra Rumińskiego to bankowość, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie small business'em, ekonomika małych i średnich przedsiębiorstw oraz międzynarodowe stosunki finansowe. Ponadto jest również członkiem Fulbright Alumni Association w Polsce oraz U.S. State Department Exchange Programs w USA i United States Department of State Alumni Association w USA.

Program w całości finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do 2015 r. na staże i szkolenia zagraniczne wyjedzie łącznie 500 osób. Szkolenia trwają 2 miesiące i w każdym roku planowane są w terminach: kwiecień – czerwiec i październik – grudzień w grupach po 40 osób. Tematyka szkoleń: współpraca nauki z gospodarką, zarządzanie badaniami naukowymi, komercjalizacja wyników badań.

Więcej informacji: www.top500innovators.org/program-top500/o-programie

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić