Nagrody i wyróżnienia

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyróżniła naukowców US

Wybitni polscy uczeni zostali wyróżnieni prestiżowymi nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rok 2013, w gronie uhonorowanych znalazło się pięciu naukowców z Uniwersytetu Szczecińskiego. Zespół badawczy pod przewodnictwem Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dra hab. Edwarda Włodarczyka, w skład którego wchodzą pracownicy Zakładu Teledetekcji i Kartografii Morskiej Wydziału Nauk o Ziemi: mgr Andrzej Giza, dr Paweł Terefenko oraz dr Dariusz K. Chojecki z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Humanistycznego - został wyróżniony nagrodą na osiągnięcia dydaktyczne, którą minister wyróżniła publikację Atlas historyczny Pomorza Zachodniego. Topodemograficzny atlas gmin i obszarów dworskich Pomorza Zachodniego w 1871 roku. Natomiast dr hab. Maciej Witek z Instytutu Filozofii Wydziału Humanistycznego otrzymał nagrodę pierwszego stopnia za osiągnięcia naukowe, którą została wyróżniona jego praca habilitacyjna w dyscyplinie nauk o poznaniu i komunikacji społecznej.

Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe przyznaje się za oryginalny i znaczący wkład w rozwój danej dyscypliny naukowej. Nagrody za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej przyznaje się za wyróżniającą się aktywność w dziedzinie kształcenia kadr naukowych, w tym pełnienie funkcji promotora, opiniodawcy innych prac naukowych lub recenzenta, a także wkład w rozwój i poprawę jakości kształcenia.

– W nauce nie ma postępu bez dobrej relacji mistrz-uczeń. Utalentowani młodzi ludzie potrzebują mistrzów, w których znajdują oparcie i z których doświadczenia i wiedzy mogą czerpać, którzy pomogą im zidentyfikować interesujące tematy badawcze – powiedziała prof. Barbara Kudrycka. – Młodzi potrzebują też wzorów przestrzegania wartości etycznych, standardów rzetelności w pracy uczonego, czy wiarygodności w prowadzeniu badań, bowiem złotą dewizą nauki jest racjonalizacja. Nauka wymaga głębokiego udokumentowania wszelkich naukowych hipotez i twierdzeń – podkreśliła prof. Kudrycka.

Pierwszy tom Atlasu historycznego Pomorza Zachodniego. Topodemograficzny atlas gmin i obszarów dworskich Pomorza Zachodniego w 1871 roku to kompleksowe źródło wiedzy o stanie gospodarczym, społecznym, demograficznym ziem Pomorza Zachodniego w 1871 roku. Publikacja składa się z 37 kolorowych arkuszy mapowych, obejmujących obszar prowincji pomorskiej w skali 1:500000 (format A1), książeczki zawierającej obszerny wstęp, który wprowadza czytelnika w świat opisywanej przestrzeni i czasu oraz wersji elektronicznej arkuszy mapowych na płycie CD.

- Co może okazać się pomocne w poznaniu i zrozumieniu historii? W jaki sposób przekształcić można suche dane z nudnych tabelek? Co pozwoli zobaczyć nowe oblicze historii Pomorza, którego jesteśmy mieszkańcami? Takie pytania od dawna towarzyszyły naszej praktyce akademickiej. Odpowiedzią stał się pomysł na stworzenie pionierskiego wydawnictwa, pierwszego polskiego atlasu, który prezentuje różnego rodzaju charakterystyki ludnościowe w kontekście topograficznym. Przedstawia on, można by rzec, w fotograficznym ujęciu portret zbiorowy mieszkańców regionu, np. rozmieszczenie i liczebność katolików czy żydów, analfabetów, ludności rodzimej, osób upośledzonych umysłowo, nieobecnych podczas spisu, jednoosobowych gospodarstw domowych etc. Na tematycznych mapach widnieje blisko 4,7 tys. jednostek administracyjnych położonych na obszarze rozciągającym się od półwyspu Darß i Zingst po miasto Lębork.  Szczegółowość prezentacji zagadnień przy celowej prostocie przekazu pozwala ujrzeć każdą miejscowość, nawet najmniejszą, w zwierciadle historycznych danych spisowych, dodajmy o wysokim stopniu dokładności – zachęcają do lektury Autorzy.

Dr hab. Maciej Witek jest adiunktem w Zakładzie Filozofii Nauki na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. W roku 1997 ukończył studia filozoficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 2001 na Uniwersytecie Zielonogórskim obronił rozprawę doktorską z filozofii, a w roku 2012 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie otrzymał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk o poznaniu i komunikacji społecznej (zwanej również kognitywistyką). Głównym obszarem jego badań jest teoria komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem teorii aktów mowy oraz pragmatyki postgrice’owskiej oraz kognitywistyczne modele umysłu, w tym konstruowane przez współczesną kognitywistykę modele kompetencji komunikacyjnej.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/znamy-laureatow-nagrod-ministra-nauki.html.

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić