Nagrody i wyróżnienia

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Dr Diana Wioletta Krawczyk otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów

Premier Donald Tusk wręczył w środę nagrody za najlepsze rozprawy naukowe i dokonania w nauce.

Dr Diana Wioletta Krawczyk z Wydziału Nauk o Ziemi US została nagrodzona za rozprawę doktorską pt.: Zastosowanie analizy współczesnych i kopalnych zespołów okrzemkowych w rekonstrukcji zmian cyrkulacji oceanicznej wymuszonych czynnikami klimatycznymi. Badania holoceńskie osadów głębokomorskich z rejonu Zachodniej Grenlandii.

Promotorem pracy był prof. dr hab. Andrzej Witkowski. Praca została zrealizowana w Zakładzie Paleooceanologii Instytutu Nauk o Morzu na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego


Gratulujemy!

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić