Nagrody i wyróżnienia

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Studenci US wyróżnieni przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała stypendia za wybitne osiągnięcia w roku akademicki 2013/2014.

Wśród nagrodzonych znalazło się aż 17 przedstawicieli Uniwersytetu Szczecińskiego: 9 studentek i  8 studentów.

Na rok akademicki 2013/2014 rektorzy uczelni przedstawili Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 3.001 wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia studentów. Profesor Lena Kolarska-Bobińska  podjęła decyzję o przyznaniu 934 stypendiów. Stypendia zostały przyznane na rok akademicki lub na semestr. Wysokość stypendium, niezależnie od okresu przyznania, wynosi 14.000 zł. Stypendia zostaną wypłacone jednorazowo przez uczelnię.

Wyróżnieni studenci:
- Maksymilian Awadziun (politologia)
- Ewa Chmielewska (kulturoznawstwo)
- Ewa Justyna Iglewska (filologia)
- Paula Jarmołowicz (kulturoznawstwo)
- Andrzej Władysław Kochański (filologia polska)
- Sławomir Bogdan Niajko (matematyka)
- Natalia Nikonowicz (kulturoznawstwo)
- Patryk Nowak (bezpieczeństwo narodowe)
- Magdalena Monika Nowińska (prawo)
- Joanna Olejniczak (kulturoznawstwo)
- Barbara Olędzka (prawo)
- Piotr Tadeusz Skórnicki (stosunki międzynarodowe)
- Dominik Paweł Smaruj (kulturoznawstwo)
- Łukasz Struk (dziennikarstwo i komunikacja społeczna)
- Radek Rafał Wasilewski (prawo)
- Aneta Winiarska (zarządzanie)
- Agnieszka Ewelina Wojnarowska (zarządzanie)

Wszystkim wyróżniony gratulujemy!

Więcej informacji: http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-wybitne-osiagniecia-na-rok-akademicki-2013-2014-dla-studentow-i-doktorantow.html

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić