Nagrody i wyróżnienia

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Dr Robert Rumiński powołany do Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Lena Kolarska-Bobińska, powołała dra Roberta Rumińskiego do Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w Warszawie. Dr Rumiński będzie zaangażowany w działalność dwóch kluczowych dla programu Fulbrighta komitetów: Komitetu Naukowego oraz Komitetu Finansowego.

10-osobowa polsko-amerykańska Rada Komisji Fulbrighta złożona z przedstawicieli MNiSW, dyplomatów amerykańskich oraz przedstawicieli środowiska nauki i biznesu z Polski i z USA podejmuje decyzje dotyczące nominacji stypendystów, modyfikacji lub zmian programowych, nowych programów, polityki programowej i finansowej Komisji Fulbrighta. Członkowie Rady powoływani są przez Ambasadora USA w Polsce i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na stanowisko objęte przez dra Rumińskiego zgłoszone zostały 32 kandydatury.

- Mając na względzie znajomość tematyki związanej z Programem Fulbrighta, dotychczasową działalność oraz bogate doświadczenie we współpracy międzynarodowej jestem przekonana, iż Pana działalność w Radzie przyczyni się do dalszego rozwoju Programu Fulbrighta w Polsce – czytamy w liście nominacyjnym prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Działalność dra Rumińskiego w Radzie będzie stanowiła uzupełnienie jego dotychczasowej aktywności w organizacji Fulbright Association w Waszyngtonie D.C., posiadającej niemal 40-letnią historię i funkcjonującej w kooperacji z Kongresem USA. Dr Rumiński będzie również dążył do znalezienia wspólnych obszarów współpracy pomiędzy Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta a Stowarzyszeniem Top500 Innovators, w którym od niedawna pełni również funkcję Członka Zarządu.

Dr Robert Rumiński jest adiunktem w Katedrze Bankowości i Finansów Porównawczych Wydziału Zarządzanie i Ekonomiki Usług US. Zainteresowania naukowe dra Rumińskiego to bankowość, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie small business'em, ekonomika małych i średnich przedsiębiorstw oraz międzynarodowe stosunki finansowe. Ponadto jest również członkiem Fulbright Alumni Association w Polsce oraz U.S. State Department Exchange Programs w USA i United States Department of State Alumni Association w USA.

Więcej informacji dot. Rady: www.fulbright.edu.pl/onas/kim-jestesmy/rada  

Więcej informacji dot. Stowarzyszenia Top500 Innovators: www.top500innovators.org

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić