Nagrody i wyróżnienia

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Młodzi naukowcy US wyróżnieni

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła 20. edycję konkursu w Programie START                                                  

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła 20. edycję konkursu w Programie START, który skierowany jest do młodych uczonych. Laureaci – 117 wybitnych młodych badaczy – zostali wyłonieni spośród z prawie tysiąca kandydatów. Jedną z wyróżnionych osób jest doktorantka historii Uniwersytetu Szczecińskiego – mgr Anna Sobczak z Wydziału Humanistycznego. Nagrodą jest ufundowane przez Fundację roczne stypendium w wysokości 28 tysięcy zł, które zwycięzcy mogą przeznaczyć na dowolny cel.

Program START skierowany jest do młodych badaczy, którzy już mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie. Stypendia stanowią wyróżnienie za dotychczasowe osiągnięcia naukowe i mają spełniać rolę motywacji do dalszego rozwoju poprzez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej. O stypendia mogą starać się młodzi uczeni, którzy: nie przekroczyli wieku 30 lat, są pracownikami (ze stopniem naukowym magistra lub doktora) lub doktorantami w szkole wyższej lub innej krajowej instytucji, do której celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych oraz mają dorobek naukowy udokumentowany publikacjami.

Po raz pierwszy natomiast stu wybitnych studentów z polskich uczelni otrzymało z rąk minister nauki i szkolnictwa wyższego „Diamentowe Granty” - stypendia dla wybitnych studentów na realizowanie własnych badań, które otworzą im drogę do kariery naukowej. Wśród setki wybitnych młodych ludzi znalazł się także student Wydziału Humanistycznego - Michał Jarmoc, studiujący filozofię na drugim roku studiów drugiego stopnia. Michał Jarmoc realizuje projekt „Nieklasyczne modele kompetencji arytmetycznej”.

Program „Diamentowy Grant” został ogłoszony przez minister Barbarę Kudrycką, by umożliwić wybitnie uzdolnionym studentom szybsze wejście na drogę kariery naukowej. Program skierowany jest do młodych ludzi, którzy już podczas studiów prowadzą badania naukowe. Laureaci „Diamentowego Grantu” otrzymają nawet do 200 tysięcy zł. To środki, które są przeznaczone na wydatki związane z prowadzeniem badań, a także na wynagrodzenie dla młodego badacza w wysokości minimum 2,5 tys. zł miesięcznie.

- „Diamentowy Grant jest nie tylko dużym wsparciem finansowym, ale otwiera też drogę do wcześniejszego przygotowywania rozprawy doktorskiej i rozpoczęcia pracy w pełni samodzielnego badacza. Program ten wpisuje się w założenia reformy nauki i szkolnictwa wyższego, która ma na celu wspieranie karier młodego pokolenia naukowców” – czytamy na stronie internetowej MNiSW.

Każdego roku w konkursie może być wyłonionych 100 osób. Na pierwszą edycję, która realizowana będzie przez cztery lata, przeznaczono środki w wysokości 17,5 mln zł. Dofinansowanie dla laureatów tylko w 2012 roku wyniesie ok. 5,8 mln zł.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach:
www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy/diamentowy-grant
oraz
www.fnp.org.pl/aktualnosci/aktualnosci/rok_2012/start_2012_laureaci_konkursu 

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić