Polityka prywatności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Polityka prywatności

Uniwersytet Szczeciński szanuje prywatność użytkowników i chroni ich dane osobowe.
Każdy, kto wyraża zgodę na otrzymywanie Newsletter’a akceptuje zasady zawarte w niniejszej polityce prywatności.

Gromadzenie danych

Otrzymywanie Newsletter'a wymaga podania w odpowiednim formularzu adresu e-mail. Uzyskane w ten sposób dane dodawane są do listy mailingowej Newsletter'a. Podanie danych jest zawsze dobrowolne. Każdy z zarejestrowanych użytkowników Newsletter'a ma prawo w dowolnym momencie zmienić lub usunąć swoje dane z naszej bazy - w tym celu należy kliknąć odpowiedni link na dole strony w otrzymanym Newsletterze.

Wykorzystywanie danych

Żadne dane identyfikacyjne użytkowników nie są przekazywane jakiejkolwiek osobie trzeciej.
Dane użytkowników są wykorzystywane w celu wysłania danemu użytkownikowi cyklicznego Newsletter'a.
Uniwersytet zastrzega sobie prawo do wysyłania informacji o ofercie edukacyjnej użytkownikom zarejestrowanym w bazie Newsletter'a, pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody użytkownika w tym zakresie.
W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane osobowe użytkownika mogą zostać udostępnione upoważnionym pracownikom GIODO zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu korzystania z usługi dostępu do Newsletter'a Uniwersytetu Szczecińskiego, naruszenia prawa lub gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane użytkownika mogą być udostępnione innym organom państwowym lub samorządowym, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości.

Pliki cookies

Serwis może wykorzystywać pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z jego zasobów.
Pliki cookies nie zawierają danych osobowych użytkownika. Pliki cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika - serwer, na którym umieszczono stronę www.univ.szczecin.pl może je odczytać przy ponownym połączeniu z komputerem użytkownika. Wyłączenie plików cookies w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów serwisu, ale może utrudnić wyszukiwanie zamieszczonych informacji.

Odnośniki do innych stron

Newsletter Uniwersytetu Szczecińskiego może zawierać odnośniki do innych stron, zamieszczane dla wygody i wiadomości użytkownika. Uniwersytet Szczeciński nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane tam informacje i stosowane polityki prywatności.

Zmiana polityki prywatności

Uniwersytet Szczeciński zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności. Nowa polityka prywatności obowiązuje użytkowników od momentu udostępnienia jej pod adresem www.univ.szczecin.pl.
 


Do pobrania: Polityka prywatności (pobierz)


 

 

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić