Samorząd US

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Samorządy US

 

W ramach Uniwersytetu Szczecińskiego działają dwa samorządy - Samorząd Studencki oraz Samorząd Doktorantów.

Samorząd Studencki tworzą pośrednio wszyscy Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego, którzy w demokratycznych wyborach zagłosowali na swoich przedstawicieli.

Samorząd zajmuje się działalnością społeczną i kulturalną. Angażuje się w akcje charytatywne przy współpracy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Ponadto zajmuje się organizowaniem konferencji, wystaw tematycznych, przeglądów młodych talentów oraz prowadzeniem Teatru Akademickiego.

Corocznie organizuje również liczne imprezy, m.in.: otrzęsiny,zabawy tematyczne dla poszczególnych Wydziałów, Bal Uniwersytetu Szczecińskiego, Campus Akademicki i Juwenalia.

Przewodniczącą URSS w kadencji 2012-2014 jest Julia Jerka.

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego jest społecznością wszystkich uczestników studiów III stopnia.

Samorząd reprezentuje społeczność doktorantów w kontaktach z władzami uczelni i podmiotami zewnętrznymi.

Aktualna działalność Samorządu Doktorantów koncentruje się między innymi na tworzeniu nowego Regulaminu Samorządu Doktorantów US, negocjacjach z władzami uczelni odnośnie źródeł finansowania stypendiów doktoranckich, ustaleniach z Samorządami Doktorantów PUM i ZUT dotyczących kwestii podpisania porozumienia doktorantów szczecińskich uczelni wyższych, a także organizacji Międzynarodowej Konferencji Doktorantów US, która jest jedyną konferencją integrującą i skupiającą doktorantów różnych dyscyplin z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz innych ośrodków naukowych.

 

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić