Jednostki administracyjne US

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Jednostki administracyjne Uniwersytetu Szczecińskiego


Jednostki Międzywydziałowe i Ogólnouczelniane

 

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Akademicki Związek Sportowy

Akademickie Biuro Karier

Akademickie Centrum Kształcenia Językowego

Strefa Kultury Studenckiej

Archiwum US

Biblioteka Główna

Wydawnictwo Naukowe

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Uniwersyteckie Centrum Edukacji

 

 Jednostki Administracyjne

Audytor Wewnętrzny

Asystencki Dom Mieszkalny

Biuro ds. Jakości Kształcenia

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Biuro ds. Rekrutacji

Biuro Promocji i Informacji

Biuro Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych

Domy Studenckie

Dział Organizacyjno-Techniczny

Dział Ewidencji Majątku 

Dział Finansowo-Księgowy

Dział Kształcenia

Dział Nauki

Dział Prawny

Dział Projektów Europejskich

Dział Spraw Międzynarodowych

Dział Spraw Osobowych

Dział Spraw Studenckich

 

Dział Zatrudnienia i Płac

Inspektorat BHP i OP

Kancelaria Ogólna

Kanclerz

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Kasy 

Kwestor i zastępca

Magazyn

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Pobierowie

Rejony Obsługi Gospodarczej i Obiekty Dydaktyczne

Rewident Zakładowy

Samodzielna Sekcja Ekonomiczna

Samodzielna Sekcja Inwentaryzacji

Samodzielna Sekcja Socjalna

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych

Samodzielna Sekcja Zaopatrzenia i Transportu

Uczelniane Centrum Informatyczne

Zespół Dworsko-Parkowy w Kulicach

Zespół Pałacowo-Parkowy w Małkocinie

Związek Zawodowy Pracowników Niebędących Nauczycielami

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić